تعیین سطح

آزمون تعیین سطح Intermediate

زبان آموز گرامی با سپاس از حضور شما در آزمون تعیین سطح و با آرزوی موفقیت روز افزون شما،
پس از اتمام آزمون نتیجه آن را با جدول تعیین سطح تطبیق دهید و مطابق با آن برای ثبت نام اقدام نمایید.