سطح خردسالان – Beginner

گروه سنی 3 تا 9 سال می توانند در دوره های آموزش زبان سطح خردسالان – Beginner شرکت کنند. این دوره ها شامل سه سطح می باشد که در 18 ترم آموزشی برگزار می شود. در این سطوح خردسالان با سرگرمی، بازی آموزش می بینند و روش آموزش و مباحث کاملاً با سن و سال خردسال هماهنگ است.
آموزشگاه زبان انگلیسی صبح انقلاب با استناد به تحقیقات انجام شده بر روی سن یادگیری زبان و تاثیرات سن بر روی سطح یادگیری زبان، برنامه‌ی آموزش زبان به خردسالان در رده سنی ۳ تا ۷ سال را پایه‌ریزی کرده است. آموزش در این دوره‌ها بصورت گروهی صورت می‌گیرد. آموزش زبان به خردسالان در سه سطح و با کمک سه کتاب صورت می‌گیرد. سه مجموعه کتابی که در دوره خردسالان – Beginner از آن‌ها بعنوان منبع اصلی استفاده می‌شود به ترتیب Tiny Talk, Pockets, First Friends است. سه سطح دوره خردسالان در مجموع شامل 18 ترم می‌شود. زبان‌آموزان عزیز در این 18 ترم با مسائلی از جمله آواها، اشکال، رنگ‌ها و مفاهیم ساده، سیستم زبانی و تلفظ امریکایی، تمرین نوشتاری الفبای انگلیسی، لغات ابتدایی، ارزش‌ها و آموزه‌های مدنی و اجتماعی مانند احترام به بزرگترها و مراقبت از حیوانات در قالبی کاربردی با استفاده از انگلیسی روزمره در زبان انگلیسی آشنا می‌شوند.

آموزش زبان در آموزشگاه زبان انگلیسی صبح انقلاب همراه با فلش کارت، شعر، موسیقی، بازی، نمایش فیلم، نقاشی و فعالیت‌های شاد مانند ساخت کاردستی انجام می‌شود تا نتیجه‌ی بهتری در روند آموزش حاصل شود. مدرسان این دوره همگی از افراد با تجربه‌ای هستند که در زمینه آموزش زبان به رده سنی خردسالان مهارت‌های لازم و کافی را کسب کرده‌اند.