مأموریت و اهداف

رسالت آموزشگاه زبان صبح انقلاب خدمت به مشتریان و جلب رضایت آنان در آموزش زبان انگلیسی است و با تكیه بر قابلیت های كاركنان خود و كارنامه درخشان سوابق 36سال خود، ارتقاء روزافزون و پویا و ارزش آفرینی به مشتریان را زیر بنای تمامی  فعالیت های خود می داند.
لذا مدیریت آموزشگاه در مسیر زمان نسبت به درک نیازهای جامعه و باز نگری و تعریف مجدد در ارايه خدمات خود اقدام به تأسیس شعبه هایی در مناطق مختلف شهر نموده است تا خانواده های محترم بتوانند باتوجه به مشکل روزافزون ایاب و ذهاب و هزینه های مربوطه، با صرفه جویی در وقت از امکانات آموزشی نزدیک ترین شعبه استفاده نمایند.
و امروزه نیز با برگزاری کلاس های آنلاین و آفلاین در تمامی سطوح و سنین با مزایای زیر در خدمت اولیا و زبان آموزان می باشد:

1- آموزش از راه دور

2- بدون اتلاف وقت رفت و آمد

3- با نظارت اولیاء بر نحوه عملکرد آموزشگاه و زبان آموز

4- آموزش از مکان دلخواه شما و زمان آزاد شما