گالری

شماره تماس: 04134764466

شماره تماس: 04133897268

شماره تماس:04134256994

شماره تماس: 04134251944

روز دختر ساختمان ایپک پالاس تبریز

سخنرانی خانم پورعیوض در نوجوانان توانگر

اهدای کادوی تولد به زبان آموز:مبینا قوشچی

جمع زبان آموزان در روز دختردر مجتمع ایپک پالاس

workshop

کلاس Tiny Talk

اهدای جایزه به زبان آموز: امیرمهدی زارعی

دوره Work Shopبا سه کشور برزیل،روسیه وترکیه

برگزاری کلاس آنلاین

برگذاری کلاس آنلاین 

اردوی کندوان با زبان آموزان

مکالمه انگلیسی با زبان آموزان

اردوی تفریحی با زبان آموزان

کافه کارن با حضور اساتید، مدیریت، وزبان آموزان صبح انقلاب

جشن چله صبح انقلاب تبریز در ایپک پالاس تبریز

جشن تحویل مدرک TTC

اخذ اولین رتبه در دوره سوم TTC:

نسترن قصابی

جشن اهدای مدارک دوره سوم TTC

اردوی تابستان آموزشگاه زبان انگلیسی صبح انقلاب

کسب وکار در آموزشگاه زبان صبح انقلاب

ارائه مدرک دوره چهارم TTC