نحوه استفاده از حرف اضافه زمان و تاریخ در زبان انگلیسی

نحوه استفاده از حرف اضافه زمان و تاریخ در زبان انگلیسی

نحوه استفاده از حرف اضافه زمان و تاریخ در زبان انگلیسی

اگر زبان‌آموز انگلیسی هستید، مهم است که یاد بگیرید چطور باید از حروف اضافه زمان و تاریخ استفاده کنید. توضیحاتی که در این مقاله برای شما آماده کردیم، نحوه استفاده از مهم‌ترین حروف اضافه زمان و تاریخ است و مثال‌هایی هم برای درک بهتر شما نوشته شده است.

حرف اضافه “in” برای بیان ماه‌ها، سال‌ها، دهه‌ها و فصل‌ها

از حرف اضافه “in” برای ماه‌ها و سال‌های خاص و بازه‌ای از زمان مثل فصل‌ها استفاده کنید:

Sarah was born in January.

Her aunt was born in 1978.

Her great-grandmother was born in the 1920s.

I like to go skiing in winter.

 

حرف اضافه “in” ممکن است برای اشاره به بازه زمانی در آینده هم استفاده شود:

My mother will be on vacation in a few weeks.

I am going to see my best friend in a couple of days.

عبارت “in time” به مدت زمان کافی برای انجام کاری اشاره دارد:

We arrived in time for the movie.

My friend Thomas finished the report in time for the conference.

حرف اضافه “at” برای زمان‌های خاص

حرف اضافه “at” برای اشاره به زمانی دقیق استفاده می‌شود:

The movie starts at six o’clock.

My father goes to bed at 10:30.

My last class ends at two p.m.

 

حرف اضافه “at” همچنین برای اشاره به بازه زمانی در طول سال، مثل فستیوال‌های خاص، اشاره دارد:

I love the atmosphere at Cherry Blossom time.

People tend to become more hopeful at the start of spring.

 

حرف اضافه “on” برای روزهای خاص

حرف اضافه “on” برای اشاره به روزهای هفته استفاده می‌شود:

On Monday, I am taking my dog for a run.

On Fridays, I get my hair done.

 

حرف اضافه “on” ممکن است برای روزهای خاصی در تقویم هم استفاده شود:

On Christmas Day, my family goes to church.

On October 22nd, I am going to buy a new television.

 

عبارت “on time” به بودن در یک مکان مشخص یا اتمام کاری در یک زمان مشخص اشاره دارد:

Make sure you come to work on time tomorrow.

I managed to finish the report on time.

 

حرف اضافه “by” با زمان‌ها

حرف اضافه “by” برای بیان عملی استفاده می‌شود که قبل از زمان مشخص شده اتفاق می‌افتد:

I will finish work by seven o’clock.

The director will have made his decision by the end of next week.

 

عبارت‌های “in the morning”، “in the afternoon”، “in the evening” در مقابل “at night”

در حالیکه انگلیسی‌زبان‌ها می‌گویند “in the morning”، “in the afternoon” یا “in the evening”، هیچوقت دیده نشده کسی بگوید “in the night”. در عوض، می‌گویند “at night”. ممکن است خیلی معنی‌دار به نظر نرسد اما قانون مهمی است که باید آن را به خاطر بسپارید و رعایت کنید:

Our daughter usually does yoga in the morning.

I don’t like to go out at night.

We used to play tennis in the afternoon.

 

حرف اضافه “before” و “after”

برای بیان چیزی که قبل یا بعد از زمانی مشخص اتفاق افتاده است، از حرف اضافه “before” و “after” استفاده می‌کنیم. می‌توانید از “before” و “after” با زمان‌ها، روزها، سال‌ها و ماه‌های خاص استفاده کرد:

I’ll see you after class.

She bought that house before 1995.

I’ll see you after June

 

حرف اضافه “since” یا “for”

حرف اضافه “since” و “for” برای بیان طول مدت/زمان استفاده می‌شود. حرف اضافه “since” برای زمان یا تاریخ مشخص و “for” برای طول زمان استفاده می‌شود:

We’ve lived in New York since 2004.

I’ve been working for three hours.

She’s wanted to buy that car since December.

He worked for five months to save up the money.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های مورد نیاز با * علامت گذاری شده اند.