دوره آنلاین سطح American English File 4C girls

دوره آنلاین سطح American English File 4C girls

َAmerican File 4

 

هر کتاب از مجموعه دوره آنلاین سطح American English File 4C girls دارای، 3 درس می باشد.

که در هر درس بیشترین تمرکز روی سه بخش گرامر، واژگان و تلفظ معطوف شده است.

یکی از مهمترین نقاط قوت این است که برای تقویت مهارت گفتاری (مکالمه) بسیار مناسب می باشد،

هر چند این مجموعه به سه مهارت دیگر (مهارت های شنیداری، نوشتاری و درک مطلب) نیز می پردازد.

در سیستم آموزشی زبان انگلیسی در رده سنی نوجوانان آموزشگاه زبان صبح انقلاب طبق منبع درسی در این مقطع 8 دوره در نظر گرفته شده است

که دوره پیشرفته آخرین دوره در این رده سنی است. دوره پیشرفته یا همان Advance در 8 ترم به پایان می‌رسد.

منبع اصلی دوره آموزش زبان انگلیسی American English File 4C girls از سری

کتب محبوب American English File است.  

درسنامه  کلاس‌ها در این دوره عموما بصورت گروهی تشکیل می‌شوند و برگزاری این دوره برای هر جلسه امکان‌پذیر است.

لازم به ذکر است که این سطوح در صورت درخواست زبان‌آموزان بصورت نیمه گروهی و خصوصی نیز برگزار می‌شود.

اما از آنجایی که آموزشگاه صبح انقلاب بر کاربردی بودن یادگیری زبان اصرار دارد، از این حیث مهارت گفتاری را در زبان بیش از هر آموزشگاه دیگری مورد توجه قرار داده است.

زبان آموزان در کتاب Book 4 با مباحثی از جمله انواع رابط‌های جملات، کاربرد پیشرفته صفات و قیود، واژگونی جملات، کاربردهای پیشرفته زمان‌ها و دیگر مباحث پیشرفته زبانی آشنا می‌شوند.

و در همین راستا برای تثبیت دانسته‌ها از تمرینات گوناگونی و متعددی مدنظرگرفته می‌شود. 

 

Each book in the American English File 4C girls online course series has 3 lessons.

In each lesson, the most focus is on the three parts of grammar, vocabulary and pronunciation.

One of the most important strengths is that it is very suitable for strengthening speech skills (conversation),

However, this series also deals with three other skills (listening, writing and comprehension skills).
 
 
In the English language education system in the adult age category of the morning language school of the revolution, according to the curriculum, 8 courses have been considered in this course.

The advanced course is the last course in this age category. The Advance course ends in 8 semesters.

The main source of the English English File 4C girls English language course is from the popular American English File series.
 
 
Textbook Classes in this course are usually organized in groups and it is possible to hold this course for each session.

It should be noted that these levels are also held in semi-group and private at the request of language learners.

But since the Morning School of the Revolution insists on the practicality of language learning, in this respect it has paid more attention to speaking skills in the language than any other school.

In Book 4, learners become familiar with topics such as sentence relationships, advanced use of adjectives and adverbs, sentence reversal, advanced uses of tenses, and other advanced linguistic topics.

In this regard, various exercises are considered to consolidate the knowledge.
 
 
 
 
 
 
 
 

کلاس آنلاین به اتمام رسیده است.نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های مورد نیاز با * علامت گذاری شده اند.