دوره حضوری سطح Family Friends 5D girls

دوره حضوری سطح Family Friends 5d girls :

پانزدهمین دوره از سطح  Elementary است. این دوره شامل کتاب دانش آموز (Student Book) کتاب تمرین (Work Book)و دو حلقه دیسک CD-ROM وکتاب Reading و کتاب Grammer و Stori Book است.

در این دوره ۴ مهارت اصلی خواندن و نوشتن، صحبت کردن و گوش کردن به طور مفصل به زبان آموزان معرفی و با آنها تمرین می شود ،و آنها را برای صحبت کردن. در مورد تمام موقعیت های زندگی روزمره و ملموس آماده می کند. و از طرف دیگر مهارت های کلمات و گوش کردن را در جهت صحبت کردن تقویت می کند. 

دوره آنلاین سطح  Family Friends 5B girls

دوره حضوری سطح Family Friends 5d girls

زبان‌آموزان مروري كوتاه بر زبان هاي مختلف دارند، كاربرد used to ، انواع زمان آينده، جملات نقل قول (reported speech) و جملات شرطي و مجهول را ياد خواهند گرفت.

 این کتاب از 12 درس تشکیل شده است .که هر کدام در راستای معرفی و آموزش موضوعات گوناگون تنظیم و طراحی شده است که ،به موجب آن خوانندگان می توانند درباره ی هر موضوعی حرف هایی برای گفتن و نوشتن داشته باشند.

این دوره شامل کتاب دانش آموز (Student Book)، کتاب تمرین (Work Book)، و دو حلقه دیسک CD-ROM وکتاب Reading و کتاب Grammer و Stori Book است.

در این کتاب ۴ مهارت اصلی خواندن و نوشتن، صحبت کردن و گوش کردن به طور مفصل به زبان آموزان معرفی و با آنها تمرین می شود.

و آنها را برای صحبت کردن در مورد تمام موقعیت های زندگی روزمره و ملموس آماده می کند. و از طرف دیگر مهارت های کلمات و گوش کردن را در جهت صحبت کردن تقویت می کند.
اين دوره شامل 4 ترم ميباشد:

و در هر ترم 3 درس آموزش داده ميشود. در اين كتاب ها زبان‌آموزان مروري كوتاه بر زبان هاي مختلف دارند، كاربرد used to ، انواع زمان آينده، جملات نقل قول (reported speech) و جملات شرطي و مجهول را ياد خواهند گرفت.

 

کتاب مورد نیاز

جهت تهیه کتاب این دوره به نام Family Friends 5 کلیک نمایید.


نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های مورد نیاز با * علامت گذاری شده اند.