دوره حضوری TALK SHOW

دوره حضوری TALK SHOW

مقدمه :

امروزه یکی از سبکهای رایج برای ارتباط با مخاطب و انتقال پیام در سطح جهانی ، سبک دوره حضوری TALK SHOW می باشد . این سبک گفتگو به علت درگیری مخاطب با موضوع و همراهی وی تا انتهای بحث از جمله سبک هایی است که در آن بازخورد مناسبی را می توان از مخاطب دریافت کرد . از این سبک می توان در اجرای برنامه های آموزشگاه زبان انگلیسی صبح انقلاب استفاده کرد .

 
 

سطح زبان شما برای شرکت در دوره بحث آزاد در چه حدی باید باشد؟

What is your language level for participating in a free discussion course?
برای ورود به دوره بحث آزاد باید حداقل به سطح pre intermediate رسیده باشید. افراد با سطح‌های پایین‌تر نمی‌توانند در دوره بحث آزاد زبان انگلیسی شرکت کنند. در سطح‌های ابتدائی زبان به یادگیری لغات و گرامر می‌پردازیم و باید به سطحی برسیم که توانایی بحث آزاد و مکالمه را داشته باشیم.

شرکت در بحث آزاد و مکالمه بدون داشتن اطلاعات قبلی، بسیار سخت است. بدون اطلاعات تحت فشار خواهید بود و حتی ممکن است از زبان انگلیسی متنفر شوید و اعتماد به نفس خود را از دست دهید. در نتیجه بهتر است همه چیز را به طور اصولی و قدم به قدم دنبال کنید.

 

To enter the free discussion course, you must have reached at least the pre intermediate level. People with lower levels can not participate in the free English language discussion course. At the basic levels of language, we learn vocabulary and grammar, and we must reach a level where we can have free discussion and conversation.

It is very difficult to participate in free discussion and conversation without prior knowledge. Without information you will be under pressure and you may even hate English and lose your self-confidence. As a result

 

workshop
 
 
 
 
 
 

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های مورد نیاز با * علامت گذاری شده اند.