دوره A1

کتاب yeni Hitit 1: نیمه اول کتاب در دو ترم آموزشی

محتوای ترم :آشنایی با الفبای ترکی -معرفی واحوال پرسی رسمی وغیر رسمی -ضمایر اشاره -پسوندهای جمع واستثناهای جمع- پسوندهای سوالی ونحوه جواب دادن به آنها-جملات خبری وسوالی -زمان حال استمراری درآموزشگاه زبان انگلیسی وزبان ترکی صبح انقلاب در دو ترم و15 جلسه ای برگزار می شود.

دوره A2

کتاب Hitit 1: نیمه دوم کتاب در دوترم آموزشی

محتوای ترم :آشنایی با پسوندهای ملکی -نحوه اضافه کردن انواع پسوندها نحوه ی بیان ساعت- بیان جملات کاربردی در روزهای مهم- مضاف ومضاف الیه -بیان آدرس- پسوندهای صفت ساز- صفات تفضیلی وبرتری- بیماریها واسامی اعضای بدن- موقعیت های روتین وعادی درآموزشگاه زبان انگلیسی وزبان ترکی صبح انقلاب در دو ترم و15جلسه ای برگزار می شود.

دوره B1:

yeni Hitit 2،

محتوای دوره:وجه امری-وجه پیشنهادی- پسوندهای صفت ساز-پسوندهای اسم ساز- زمان گذشته- قیدهای زمان گذشته -زمان آینده(کاملا مکالمه محور+تقویت مهارت های نوشتاری وشنیداری وخواندن)

در سه ترم15 جلسه ای برگزار می شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دوره B2

yeni Hitit3:

محتوای دوره: ماضی نقلی -صفات تاکیدی- پسوندهای تغییرساز-ساختارهای مقایسه ای -بیان حتمالات- جملات شرطی وزمان ها- بیان تواناییها- شرکت در مصاحبه هادر سه ترم و15 جلسه ای برگزار می شود.

دوره c1:

منابع گلچین Multi-Media

محتوای ترم:آشنایی وآمادگی برای آزمون TOMER-آموزش نکات وSkillهای مرتبط با آزمون


نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های مورد نیاز با * علامت گذاری شده اند.