رشد فردی نوجوانان توانگر

باورهای ارزشمند بودن

خانواده های محترم:

اگر به عزیزان باورهای ارزشمندبودن را بدهیم بااین ارزش احساس لیاقت می کنند.

بدانید که مقایسه کردن و تنبیه کردن لیاقت را از آنها می گیرد.

اگر کودکانمان ارزش بهای خود را بدانند به نظر من هیچ وقت آن را به بهای کم نمی فروشند

توانگران عزیز شمایی که رویاهای بزرگی دارید ما برای تحول زندگی هم کنار هم هستیم

چطور؟

چرا زندگی افراد با یکدیگر تفاوت دارد؟

زیرا ارزشهای آنها باهم تفاوت دارد و بیشترین حجم تفکرات ما ارزشهای ماست چون به چیزی توجه خواهیم کرد که برای مان ارزشمند باشد .

ارزشهای ما هستند که به ما می گویند لذت چیست؟

وچه رفتارهایی موجب خوشحالی ولذت می شود پس آنچه به زندگی ما جهت می بخشد پیش از هر چیز ارزشهایی است که آنها را مطلقا ناراحت کننده ولذت بخش می دانیم، ارزشهایی چون عشق ، زیبایی، قدرت، موفقیت، ماجراجویی، خوشحالی یا احساس امنیت، در واقع در مغز ما هرکدام از ارزشهایی که بدان معتقدیم درجه بندی شده اند

در بایگانی مغز شما چه ارزشهایی در بالاترین درجه قرار گرفته است، وشما از کدام یک از حالتهای منفی بیشتر دوری می جویید؟ 

اظطراب، عصبانیت، عدم سلامت جسمی، افسردگی یا خجالت؟

قرار نگرفتن در کدام یک از این حالات برایتان مهم است؟

یک راز:

اگر شما جدول درجه بندی  ارزشهای هرفرد را بشناسید می توانید مسیر کلی زندکی او را براحتی  تشخیص دهید. 

پس بدترین  احساس شما ازدست دادن آزادی خواهد بود یا شاید احساس امنیت است چگونه فکر می کنید؟

آیا حاضرید دل به دریا بزنید ؟

نه 

جون ماجراحویی برای او دردرجه پایین هست   

یک راز دیگر:

آیا هدف تان وارزشهای مهم زندگی تان باهم همسو عمل می کنند اگرنباشد موفق نخواهید شد

ارزشها باید درخدمت رسیدن به هدفها باشد

حال می خواهیم نحوه به کارگرفتن ارزشها درجهت رسیدن به اهدافتان را به شما بگویم:

1- قدم اول ارزشهایی که به آنها معتقدید خوب بشناسید(خوشحالی- موفقیت- قدرت)

برای پاسخ به این سوال ازخود بپرسید چیزی که برای من مهم است؟

فهرستی تهیه کنیدمثلا : کمک به دیگران -خوشحالی -رشد معنوی -همکاری  – بانشاط و سالم بودن- قدرت -عشق 

اشتباه نکنیم بعضی از ابزار ها رسیدن به ارزش هستند مثل :خانواده – پول -اتومبیل

قدم بعدی:مشخص کنید از جه حالتها واحساسهای اجتناب می کنید .

فهرستی از ضد ارزشها تهیه کنید.

این قدم مهم است زیرامغز در پی اجتناب ازدرد وناراحتی است تا به دست آوردن خوشی.

پس به ترتیب اهمیتی که برای شما دارد آنهارا شماره گذاری کنید.

عصبانیت-اضطراب- بیهودگی- افسردگی-ناراحتی- خجالتی   

حال بدانید فکرتان معطوف رسیدن به کدام ارزشهاویا اجتناب ازکدام ضد ارزش هاست.


نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های مورد نیاز با * علامت گذاری شده اند.