رشد فردی نوجوانان توانگر

باورهای ارزشمند بودن

اولیای عزیز :

خانواده های محترم

اگر به عزیزان باورهای ارزشمندبودن را بدهیم بااین ارزش احساس لیاقت می کنند.

بدانید که مقایسه کردن و تنبیه کردن لیاقت رااز آنها می گیرد.

اگر کودکانمان ارزش بهای خود را بدانند به نظر من هیچ وقت آن را به بهای کم نمی فروشند

توانگران عزیز شمایی که رویاهای بزرگی دارید ما برای تحول زندگی هم کنار هم هستیم

چطور؟

چرازندگی افراد با یکدیگر تفاوت دارد؟

زیرا ارزشهای  آنهاباهم تفاوت داردوبیشترین حجم تفکرات ماارزشهای ماست

چون به چیزی توجه خواهیم کرد که برای مان ارزشمند باشد.

ارزشهای ماهستند که به ما می گویند لذت چیست؟

واینکه چه رفتارهای موجب خوشحالی ولذت می شود  .

پس آنچه به زندگی ماجهت می بخشد پیش از هرچیز ارزشهایی است که 

آنها را مطلقا ناراحت کننده ویا لذت بخش می دانیم 

ارزشهایی چون عشق،  زیبایی ، قدرت، موفقیت، ماجراجویی، خوشحالی یااحساس امنیت.

در واقع درمغز ما هرکدام از ارزشهایی که بدان معتقدیم درجه بندی شده اند.

دربایگانی مغز شما چه ارزشهایی دربالاترین درجه قرار گرفته است؟

و  شما از کدام یک از حالتهای منفی بیشتر دوری می جویید؟

اضطراب، عصبانیت، عدم سلامتی جسمی، افسردگی یا خجالت؟

قرار نگرفتن درکدام یک ازاین حالات برای تان مهم است.

یک راز:

اگر شما جدول درجه بندی  ارزشهای هرفرد را بشناسید می توانید مسیر کلی زندکی او را براحتی  تشخیص دهید. 

پس بدترین  احساس شما ازدست دادن آزادی خواهد بود یا شاید احساس امنیت است چگونه فکر می کنید؟

آیا حاضرید دل به دریا بزنید ؟

نه 

جون ماجراحویی برای او دردرجه پایین هست   

یک راز دیگر:

آیا هدف تان وارزشهای مهم زندگی نان باهم همسو عمل می کنند اگرنباشد موفق نخواهید شد

ارزشها باید درخدمت رسیدن به هدفها باشد

حال می خواهیم نحوه به کارگرفتن ارزشها درجهت رسیدن به اهدافتان را به شما بگویم:

1- قدم اول ارزشهایی که به آنها معتقدید خوب بشناسید(خوشحالی- موفقیت- قدرت)

برای پاسخ به این سوال ازخود بپرسید چیزی که برای من مهم است؟

فهرستی تهیه کنیدمثلا : کمک به دیگران -خوشحالی -رشد معنوی -همکاری  – بانشاط و سالم بودن- قدرت -عشق 

اشتباه نکنیم بعضی از ابزار ها رسید ن به ارزش هستند مثل :خانواده – پول -اتومبیل

قدم بعدی:مشخص کنید از جه حالتها واحساسهای اجتناب می کنید .

فهرستی از ضد ارزشهاتهیه کنید.

این قدم مهم است زیرامغز در پی اجتناب ازدرد وناراحتی است تا به دست آوردن خوشی.

پس به ترتیب اهمیتی که برای شما دارد آنهارا شماره گذاری کنید.

عصبانیت-اضطراب- بیهودگی- افسردگی-ناراحتی- خجالتی   

حال بدانید فکرتان معطوف رسیدن به کدام ارزشهاویا اجتناب ازکدام ضد ارزش هاست


نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های مورد نیاز با * علامت گذاری شده اند.